Środek owadobójczy do drewna Anti-Insekt Remmers 0,25L

39,00 

Środek owadobójczy do drewna Anti-Insekt Remmers służy do zwalczania owadów niszczących drewno (np. korników) w konstrukcjach dachowych, krokwiach, belkach czy podłogach. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Pliki do pobrania

3 w magazynie

Obszary zastosowania preparatu środek owadobójczy do drewna Anti-Insekt Remmers:

 • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
 • Zwalczanie owadów niszczących drewno w drewnianych elementach budowlanych, takich jak konstrukcje dachowe, belki, podłogi itp.
 • Zwalczanie spuszczela i kołatka
 • Nie nadaje się do zwalczania termitów
 • Dla profesjonalnych użytkowników

Główne właściwości produktu:

 • Oznaczenia kontrolne: Ib = skutecznie zwalcza insekty
 • Szybka skuteczność zwalczania
 • Profilaktyczna skuteczność wobec nowych ataków owadów
 • Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu
 • Silna penetracja drewna
 • Zużycie w zależności od pożądanego efektu:
  • Zwalczanie szkodników: 300-350 ml/m²
  • Profilaktyka w kontekście użycia zwalczającego: 200-250 ml/m²

Przygotowanie do pracy:

Pierwszym etapem powinno być określenie rodzaju i skali ataku. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze statykiem. Następnie porażone drewno powinno się ociosać aż do najgłębiej wydrążonych korytarzy, jeśli drewniane elementy budowlane ulegną przy tym silnemu osłabieniu powinno się je wzmocnić lub wymienić na nowe. Mączkę po żerowaniu owadów oraz luźne włókna celulozowe usuń przy pomocy stalowej szczotki. Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia.

Stosowanie produktu środek owadobójczy do drewna Anti-Insekt Remmers:

Należy założyć odpowiednią odzież chemoochronną (co najmniej typu 3 lub 4, EN 14605), która jest nieprzepuszczalna dla produktów biobójczych. Produkt można nanosić pędzlem lub natryskiem. W przypadku zabiegów owadobójczych w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi lub z nimi sąsiadujących należy je wyłączyć z eksploatacji na okres 4 tygodni. Zaimpregnowane drewno po wyschnięciu może być impregnowane powłokami firmy Remmers najwcześniej po upływie 4 tygodni. Po zakończeniu pracy narzędzia należy użyć przy pomocy rozcieńczalnika, a opakowanie szczelnie zamknąć. Brudna ciecz powstała po myciu narzędzi jak i wszystkie odpady powstałe w wyniku stosowania produktu należy usunąć jako odpady niebezpieczne.

Pierwsza pomoc:

JEŚLI PRODUKT DOSTANIE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przez kilka minut spłukiwać oko przy otwartej powiece pod bieżącą wodą. Przy przedłużających się dolegliwościach skonsultować się z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. Przy przedłużającym się podrażnieniu skóry skonsultować się z lekarzem.
W RAZIE DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Gdyby doszło do POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

Środek owadobójczy do drewna Anti-Insekt Remmers 0,25 litra

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu